Facebook
  • نیازی به وارد کردن تک تک کلمات نیست .تیم پشتیبانی سئو سه سوت وب کلمات پیشنهادی بهمراه میزان دقیق سرچ ماهیانه را تعیین خواهد نمود.

این نمونه در حال آزمایش و طراحی میباشد و بزودی به بهره برداری میرسد.
با تشکر از صبوریتان

در سه سوت،شانستون رو امتحان کنید.

شانستو امتحان کن
هرگز
بعدا یادآوری کن!
نه ، ممنون!