Facebook
جهت مشاهده کامل برروی تصویر اشاره کنید

اتاق فرار
نام وب سایت: اتاق فرار
آدرس وب سایت: اتاق فرار
نوع وب سایت شرکتی
توضیحات:
اتاق فرار (Escape room) یک بازیِ فیزیکی - ماجراجویی است. در این بازی، تیم‌ها در قالب گروه‌های 4 تا 7 نفره تشکیل شده و وارد محوطه بازی میشوند و بازیکنان می بایست با پیدا کردن سرنخ‌ها، حل کردن معمّاها، از سر گذراندن چالش‌هایی که برای آنان طراحی شده و در قالب کار گروهی در مدت محدود (60 دقیقه) راه خروج از اتاق را پیدا کرده و از آن خارج شوند.