Facebook
جهت مشاهده کامل برروی تصویر اشاره کنید

hendlexiran
نام وب سایت: hendlexiran
آدرس وب سایت: http://hendlexiran.com/
نوع وب سایت فروشگاهی
توضیحات:
این شرکت در سال 2007 تاسیس گردید و از سال 2010 آزمایشگاه مدرن و اختصاصی خود را راه اندازی نموده که در آن، محققان فرآورده های تازه را مورد آزمایش و توسعه قرار می دهند . دانشمندان با مدارک دکترای فرآورده های نوین، HENDLEX را بر پایه نانو تکنولوژی توسعه داده اند.