Facebook

طراحی سایت آتلیه عکاسی

طراحی سایت عکاسی

طراحی سایت عکاسی مهمترین قسمت برای کسی  است که،

درحرفه عکاسی کارمی کندکه داشتن آن بستری امن برای به نمایش گذاشتن نمونه کارهااست.

داشتن یک وبسایت اگر کسب و کاری در حوزه عکاسی داریدوهنوزبرای خودیک وبسایت ندارید،

پبشنهادسه سوت وب به شمااین است که هرچه سریعتراقدام به یک طراحی سایت حرفه ای نمایید.

باداشتن وبسایت به راحتی میتوانیدنمونه عکس های خودرادرون سایت بارگذاری نمایید.

باطراحی سایت عکاسی شمامیتوانیدباعث پیشرفت چشمگیری درحوزه کاریتان شوید.

سایت عکاسی

اهمیت طراحی سایت عکاسی

حرفه عکاسی از گذشته بوده و در آینده نیز باقی خواهد ماند!

هر چند که طی دهه های اخیر، عکاسی نسبت به گذشته دستخوش تغییرات بسیار گردیده،

و تجهیزات و دوربین های فوق پیشرفته ساخته شده و تکنولوژی ها و تکنیک های جدیدی در این حرفه بوجود آمده است.

ولی همچنان آحاد مردم با عکس و عکاس سر و کار دارند چه آنهایی که برای ارایه عکس پرسنلی به اداره، مدرسه، دانشگاه و … به عکاس نیاز دارند.

و چه آنهایی که خواهان عکاسی از مجالس و جشن های خود هستتند،

و یا مدیران و دست اندرکاران کارخانجات و مراکز صنعتی و تجاری که برای انداختن عکس صنعتی از محصولاتشان به عکاس مراجعه می کنند.

به همین جهت افراد در بُرهه های مختلف زندگی به عکس نیاز دارند و به دنبال عکاس حرفه ای و با تجربه هستند؛

بدین منوال طراحی وب سایت عکاسی ، در شناساندن عکاسان حرفه ای به مردم کمک شایانی می نماید.

هنرمندان عکاس با قرار دادن گزیده ای از عکس های برتر خود بر روی سایت به انعکاس هنر خویش می پردازند.

چرا که آثار هنری نمایه ی قدرت و توانایی و تجربه هنرمند است.

 

هدف از طراحی سایت عکاسی

باتوجه به اینکه میدانیدبرای افرادی که آتلیه عکاسی دارند،به نمایش درآوردن نمونه کارهای انتخابی وکلی که به صورت مناسب وحتی گرافیکی به بازدیدکنندگان نمایش داده میشودمیتواندتجارت شمارادراینترنت بهبودبخشیده وحتی باعث  موفقیت شمادر این زمینه گردد.

میتوان دراین بخش نمونه کارهارادسته بندی وپیاده سازی نمود.

دراین بخش حتی میتوانیدتوضیحات مفصلی ازنمونه کارهای هنری ارائه دهیدتاخوانندگان شمالذت خواندن مقاله درسایت شماراازدست ندهند.

زمان مناسب خواهیدداشت تادراین بخش حتی قیمت اثرهنری خودرابه نمایش درآورید.

شرکت طراحی سایت سه سوت وب متخصص درزمینه ی انواع وب سایت های حرفه ای به شمااین امکان رامیدهدتابهترین سایت ها رادراختیارداشته باشید.

سایت عکاسی ویترین مغازه شما

شمامی توانیدباکیفیت کارتان این امکان رابه مشتریانتان بدهیدکه معرف شماباشند.

به طورمثال درصورت عکاسی برای فردی محبوب می توانیددرصورت اجازه،عکس اورا در ویترین مغازه خودقراردهید.

دقیقاهمین کاررانیزمی توانیددروب سایت عکاسی خود انجام دهید.

درطراحی سایت عکاسی میتوان چنین خدماتی  راارائه نمودکه عبارتنداز :

قابلیت طراحی صفحه  سایت بخش مقالات واخبارمرتبط باآتلیه

قابلیت طراحی صفحه سایت نمایش کاتالوگ آنلاین برای تمامی خدمات

قابلیت طراحی صفحه سایت درج تعرفه خدمات درصورت درخواست

قابلیت طراحی صفحه سایت پرداخت اینترنتی برای هزینه ها

نکاتی که بایدطراحی وب سایت عکاسی درنظر گرفته شود:

دریک سایت هنری ومخصوصاسایت عکاسی وجودعناصرمختلف سایت های،متداول ماننداسلایدوآلبوم عکس حرفه ای ونسخه چاپی ومهمترازهمه اینهاامکانات فروشگاهی مانندسفارش وپرداخت اینترنتی میتواندازنکات مهم باشد.

مادر شرکت سه سوت وب سعی می نماییم دراین زمینه درابتدابه شمامشاوره بدهیم وسپس یک کاربسیارتخصصی ومتناسب باپروژه رابرای شماهموطن گرامی انجام دهیم.

حرفه عکاسی

ازگذشته وجودداشته ودرآینده باقی خواهدماند.هرچندکه طی دهه های اخیر،عکاسی نسبت به گذشته تغییرات بسیاری کرده وتجهیزات و دوربین های فوق پیشرفته ساخته شده وتکنولوژی هاوتکنیک های جدیدی دراین حرفه به وجودآمده است ولی همچنان اکثرمردم باعکس وعکاسی سرو کاردارند.

چه آنهاکه برای ارائه عکس وعکاسی سروکاردارندچه آنهاکه برای ارایه عکس پرسنلی به اداره،مدرسه،دانشگاه و …به عکاس نیازدارند

چه آنهاکه خواهان عکاسی ازمجالس وجشن های خودهستندویامدیران ودست اندرکاران کارخانه جات ومراکزصنعتی وتجاری که برای انداختن عکس صنعتی ازمحصولاتشان به عکاس مراجعه می کنند.

به همین جهت افراددرزمان های مختلف زندگی به عکس نیازدارندوبه دنبال عکاسان حرفه ای وباتجربه هستند:

بدین منظورطراحی وب سایت عکاسی،درشناساندن عکاسان حرفه ای به مردم کمک بزرگی می نمایند.

هنرمندان عکاس باقراردادن گزیده ای ازعکس های برترخودبرروی سایت به انعکاس هنرخویش می پردازندچراکه آثارهنری نشانگرقدرت و توانایی وتجربه هنرمنداست.

هدف ازطراحی سایت عکاسی معمولامعرفی عکاس ونمونه کاری اومی باشد.

باتوجه به ویژگی طراحی سایت،بسیاری ازعکاسان حرفه ای امروزه تصمیم به طراحی سایت برای حرفه خودنموده اند.شمامیتوانیدتعدادی ازاین وب سایت هارادربخش پایینی این صفحه مشاهده نمایید.

مهم ترین دلیل موفقیت وب سایت های عکاسی درمرورگر،دیده شدن آنها توسط موتور های جست وجواست.

 در طراحی  سایت عکاسی به دلیل اینکه تعدادرقیب زیاداست سبقت گرفتن باعث موفقیت کسب و کار می شود.

طراحی سایت عکاسی

یک راهکاربسیارمناسب برای معرفی عکاسان حرفه ای ومتخصص دراین زمینه می باشد.

اگرعکاسان،زیباترین وباکیفیت ترین عکس های خودرادرسایت عکاسی قرار دهندبهترمی توانندخودرابه دیگران معرفی کنندزیرابااین کارتوانایی خودرابه دیگران می شناسانند.

گروه مهندسی سه سوت وب

این اطمینان رابه شمامی دهدتا طراحی سایت شماراکاملا حرفه ای ومطابق بانیازشماوآماده ارائه هرگونه مشاوره در این زمینه می باشد.اگرنیاز به مشاوره داریدحتمابدون معطلی باماتماس بگیریدحتی اگرقصدواگذاری پروژه خودرابه مانداشته باشیدمادرخدمت شماهستیم.

عکاسی-سایت عکاسی-آتلیه عکاسی-آتلیه-طراحی وب سایت عکاسی طراحی سایت عکاسی-طراحی سایت در کرج

2 دیدگاه ها

  1. ali گفت:

    سایت فوق العاده زیبایی دارید

  2. زهرا نوری گفت:

    طراحی سایت شما نظر منو به خودش جلب کرد … گرافیک عالی ای دارید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار − یک =